POETO PRIESAKUI ,,Eik taip, kaip eina laisvė!" - JAU 30 ...

Rytas... Plazda žvakių švieselės mūsų namų languose...  Mokiniai nuo pirmoko  iki dešimtoko pamokas pradeda prisimindami mūsų tautos vienybę  prieš 30 metų.

Mūsų mokyklos atstovai jungiasi  prie nuotolinės visą Mažeikių rajoną apjuosusios ir plačiai nuvilnijusios poetinės  Laisvės bangos.

Sausio 13- toji minima klasių bendruomenėse. Piešiamos neužmirštuolės, deklamuojamos  eilės, skamba muzika, savo atsiminimais dalijasi tėveliai, skaitomi liudininkų pasakojimai... Jie tą  Sausio 13-tosios  naktį prie televizijos bokšto  žodžius   Lietuva  ir Laisvė tarė  su tokia jėga, kuri padėjo apginti jas abi.

Mūsų mokyklos video kanalas