INTEGRUOTA DORINIO UGDYMO PAMOKA „SAVĘS PAŽINIMAS PER ABSTRAKCIJĄ“

Kad dorinio ugdymo turinys nebūtų orientuotas vien į žinių perteikimą, bet ir į vaiko poreikius, Mažeikių muziejuje surengta integruota etikos ir tikybos pamoka „Savęs pažinimas per abstrakciją“. 6c klasės mokiniams  savo tapybos darbus pristatė jų autorė Dovilė Vyniautienė.

         Paveiksluose dominuojanti žemės spalva „nesutrukdė“ mokiniams linksmai aptarinėti abtrakcijų formų, spalvų, pasirinktos atlikimo technikos, perteikiamos minties. Paveikslų pavadinimai tarsi kėlė filosofinius klausimus, versdami „užsukti“ į save, pamąstyti apie savo santykį su pasauliu, kuris laukia atsakymų į klausimus: ,,Kas AŠ? Koks AŠ? Kodėl AŠ? Ką AŠ jaučiu?“

Mūsų mokyklos video kanalas