KOVO 11 - OSIOS STEBUKLAS

1990 METŲ KOVO 11 – OJI  buvo, yra ir visada liks mūsų gyvenimo stebuklas. Kadangi stebuklų nesiryžtame aiškinti, belieka jų neužmiršti. Prisimename viską – Sąjūdį, mūsų akyse vykusias didžiules visuomenės permainas, kaip keitėsi žmonių nuotaika, net  žvilgsniai  ir balsai.

Jau laisvėje gimę ir augę mūsų progimnazijos mokiniai Kovo 11 – ąją ir švenčia kaip laisvės vaikai: Lietuvą sveikina dainomis, gyvai atliekama muzika, šokiais, varžosi atlikdami žaidybines užduotis, pina Laisvės apyrankes, piešia savo tėvynės Laisvę ir kalba apie ją savo žodžiais.

Šiomis dienomis iš naujo apmąstome sąvokas Laisvė ir Taika – Mokinių taryba pakvietė į Ukrainos palaikymo projektą ,,PIEŠIAME LAISVĘ“.


 

Mūsų mokyklos video kanalas