UŽSIENIO KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ PROJEKTAS ,,LAIŠKAS ŽEMEI"

Balandžio 25 - 29 dienomis 5 - 8 klasėse vyko bendras užsienio kalbų ir socialinių mokslų projektas,,Laiškas Žemei", skirtas Žemės dienai.
Mokiniai atliko individualius ir grupėse kūrybinius bei tiriamuosius projektus: rašė laiškus Žemei su padėka ir atsiprašymu, ieškojo taršos problemų sprendimo būdų, analizavo eko sistemas, tyrinėjo ekologijos situacijas pasaulyje, konkrečiose šalyse ir miestuose, diskutuodami išsakė savo nuomonę ekologijos tema, remdamiesi asmenine patirtimi.

Mūsų mokyklos video kanalas