TEATRO STUDIJOS ,,ATŽALYNAS" SPEKTAKLĮ PAGAL I. ŠTOK „ACH, TIE ROJAUS OBUOLIUKAI” MŪSŲ MOKINIAI SUPRATO IR ĮVERTINO

Teatras žmogų keičia ir augina - lavina improvizacinius, vaidybinius gebėjimus, padeda suprasti save ir šalia esantį. Mūsų progimnazijos mokiniai gegužės 3 dieną galėjo stebėti laisvus ir gyvybingus Mažeikių moksleivių namų teatro studijos ,,Atžalynas“ jaunuosius aktorius. Jie scenos kalba mums papasakojo linksmą biblinės istorijos versiją apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą, apie uždrausto vaisiaus ragavimą ir išvarymą iš rojaus, apie geruosius angelus ir puolusį, kuriam nukirpo sparnus...

Mokytojos metodininkės Daivos Jaškulienės spektaklį pagal I. Štok „Ach, tie rojaus obuoliukai” mūsų mokiniai suprato ir įvertino: pagarbi tyla, puikios emocijos, juokas, žaibiška reakcija, išgirdus kalbos klišes, kurios tokios pažįstamos, ir tokios juokingos, audringi plojimai ir padėkos šūksniai ,,Bravo!“

Mūsų mokyklos video kanalas