GAMTAMOKSLINIAI TYRINĖJIMAI - GALIMYBĖ PAŽINTI PASAULĮ IR JĮ KEISTI

Progimnazijos ketvirtokai smalsūs – jie noriai tyrinėja, kasdien atranda ir išbando naujus dalykus, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais, nes siekia pažinti juos supančią aplinką. Kaupdami patirtį, jie patiria įvairių emocijų ir ugdosi pažinimo bei mokėjimo mokytis kompetencijas, mokosi dėmesio koncentracijos, diskutuoja.

Mūsų mažieji tyrinėtojai gegužės 20 dieną gamtoje vykstančius reiškinius bandė paaiškinti atlikdami gamtamokslinius tyrinėjimus. Eksperimentuodami jie įgijo žinių, reikalingų pažinti pasaulį ir jį keisti.

Mūsų mokyklos video kanalas