MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ TOLIAU TOBULINA SOCIALINES EMOCINES KOMPETENCIJAS

Birželio 16 d. Senamiesčio progimnazijos bendruomenė tęsdama ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą ,,SER - socialinis emocinis raštingumas ugdymo įstaigoje“, vyko į III modulio edukacinę išvyką – seminarą „SEU mokykloje: geroji patirtis ir bendradarbiavimo galimybės Klaipėdos rajono Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje ir

Gargždų „Minijos“ progimnazijoje”.

Lektoriai: Mažeikių Senamiesčio progimnazijos vadovas Virginijus Laureckis,

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis,

Gargždų ,,Minijos'' progimnazijos direktorius Julius Gindulis.

Išvykos metu Mažeikių Senamiesčio progimnazijos bendruomenė įžvelgė mokyklų panašumus savo veiklomis, problematikomis ir vizijomis.

Mūsų mokyklos video kanalas