MŪSŲ PROGIMNAZIJOS PENKTOKAI - MAŽEIKIŲ KNYGŲ MUGĖJE

Gruodžio 2 dieną mūsų progimnazijos penktokai dalyvavo Mažeikių viešojoje bibliotekoje vykusios Knygų mugės renginyje - ,,STALO TEATRO" muzikiniame spektaklyje ,,KAIP ŽVEJYS Į DANGŲ ĖJO" pagal pasaką iš Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos. Aktorių artistiškumas, jaukūs kanklių garsai, mūsų tautos dainos, iš pajūryje rastų vandens nugludintų medinukų pagamintos lėlės - visa tai sukūrė nepamirštamą reginį. Penktokai išgirdo atsakymą į klausimą, kaip žmogus turėtų gyventi, kad būtų laimingas... ,,KOL SVIETAS STOVĖS", už gerus darbus gėrio grįš keleriopai...

Po aktorės dialogo su jaunaisiais teatro mylėtojais itin prasmingai skambėjo dainos žodžiai: ,,EIK, LAIMELE, LAIMINGO, PRIEKY MANĘS LAIMINGO..."

Mūsų mokyklos video kanalas