ARTĖJANT KETVIRTOKŲ IR AŠTUNTOKŲ NACIONALINIAM PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) startuos 2023 m. sausio 24 dieną  ir baigsis vasario 22 dieną. Patikrinimai nuo 2021 m. vykdomi elektroniniu būdu.

Ketvirtokams matematikos patikrinime reikės pademonstruoti, kaip sekasi pažinti skaičius, atlikti skaičiavimus, spręsti lygtis, nelygybes, statistikos ir geometrijos uždavinius, pritaikyti žinias apie matavimo vienetus. Aštuntokai susidurs su šių sričių, tačiau atitinkamai sudėtingesnėmis užduotimis, taip pat pademonstruos gebėjimus spręsti sąryšių ir funkcijų, tikimybių teorijos uždavinius.

Lietuvių kalbos patikrinimuose mokiniai atliks teksto suvokimo užduotis išskiriant temas, pagrindines mintis bei kitą reikiamą informaciją. Taip pat formuos savo įžvalgas, vertinimus ir išvadas. Vaikai turės atkreipti dėmesį ir į tekstų rūšis, žanrus, atpažinti kalbinės raiškos priemones.

Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudaro galimybę gauti apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus bei gerinti ugdymo kokybę.

Mūsų mokyklos video kanalas