Tarptautinė konferencija

Gegužės mėn. 5 d. progimnazijos komanda dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO JUNGTYS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO/SI/ PROCESE" LR Seime, kurią organizavo Seimo narys  Linas Slušnys ir Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė dr. Daiva Šukytė.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vega Raudonienė pristatė pranešimą

,,Su švelnia siela, giliu protu, dosnia ir gera širdimi kuriame sėkmės pamoką": pristatėme socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą pagal programą LIONS QUEST „Laikas kartu“ ir „Paauglystės kryžkelės nuo 2009 metų, mūsų įdirbį, vykdant Mažeikių rajono savivaldybės pokyčio projektą „Lyderių laikas 3“, kokias galimybes atveria Pamokos studijos metodas, patirtį dalyvaujant ilgalaikiame atnaujinamo ugdymo turinio pilotiniame projekte – programoje „Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimas“ ir pasiruošimą UTA kūrybiškumo kompetencijos įgyvendinimui.

Socialinis ir emocinis ugdymas neatsiejamas nuo kokybiško švietimo ir mokyklos misijos! Socialinio ir emocinio ugdymo programos yra XXI amžiaus ugdymo programos. Jos mums padeda įgyti reikalingų kompetencijų, kad sėkmingai dirbtume kartu, spręstume mūsų bendruomenės ir globalias problemas.

Mūsų mokyklos video kanalas