2014 m. rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena

Europos kalbų diena: įvairovę apimantis iššūkis

Europos Tarybos generalinio sekretoriaus p. Jaglando kalba, skirta Europos kalbų dienai paminėti, 2014-09-24, Strasbūras:

Rugsėjo 26 - ąją minėdami turtingos Europos lingvistinės įvairovės dieną, prisiminkime Antuano de Sent Egziuperi žodžius, kad kalba dažnai tampa nesusipratimų šaltiniu. Kalba gali būti vartojama, kaip ginklas, kaip diskriminacijos ir pažeminimo  pateisinimas.

Visi kartu mes galime užtikrinti, kad užuot kėlusios nesusipratimus, kalbos gali tapti raktu tarpkultūrinio dialogo ir abipusio supratimo raktu. Siekdami šio tikslo,  turime priimti iššūkį mūsų sustabarėjusiai mąstysenai ir nebijoti įvairovės?

Europos Taryba savo darbais demonstruoja atsidavimą Europos kalboms tokiose srityse kaip: regioninių ir mažumų kalbų apsauga, bendrų standartų kalbų mokymui ir kalbinių kompetencijų vertinimui ir įsivertinimui kūrimas, parama valstybėms narėms diegiant ir įgyvendinant visa apimantį kalbų mokymą.

Taigi, mums minint Europos kalbų dieną Strasbūre, Grace su Dabartinių Europos kalbų centru ir renginiuose, vykstančiuose įvairiose Europos vietose, pripažinkime, kokį svarbų vaidmenį kalbos atlieka siekiant užtikrinti ir palaikyti tolerantišką, taikią ir atvirą visuomenę.

***

Daugiau informacijos apie Europos kalbų dieną rasite: www.coe.int/edl.

Faktai apie Europos kalbų dieną

Europos kalbų dienos tikslas – paskatinti kalbų mokymąsi visose Europos šalyse.

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų (Europos kalbų metų)

Europos kalbų diena yra švenčiama kasmet rugsėjo 26 d.

Šia diena siekiama:

     

  • skatinti turtingą kalbinę ir kultūrinę Europos įvairovę;
  • atkreipti visuomenės dėmesį į kalbų mokymosi svarbą skatinant daugiakalbystę ir didinant tarpkultūrinį supratimą;
  • stiprinti kalbų mokymąsi mokykloje ir už jos ribų.

Šiai dienai skirta interneto svetainė veikia 28 Europos kalbomis. 2013 m. svetainės kalendoriuje buvo užregistruota daugiau nei 620 renginių Europos kalbų dienai minėti. Šis skaičius atspindi tik nedidelę dalį Europos mokyklose, universitetuose, kultūros institutuose ir asociacijose rugsėjo 26 d. vykstančių renginių.

Mūsų mokyklos video kanalas