Pereitų mokslo metų Standartizuotų testų 4 ir 8 klasėse rezultatų sąvadas

Pradinės klasės (skaitymas, rašymas ir matematika): geriausiai sekėsi lygtys ir nelygybės, sudėtingiau- geometrijos užduotys. Mokėjome sukurti pavadinimą tekstui, atsakyti į klausimus, sunkiau sekėsi atskirti struktūrines pasakojimo dalis, o ir rašyba pakišo koją...

Lietuvių kalba 8 klasėse: žemiausias skaitymo rodiklis 2,4%, aukščiausias - 22,3%. Skaitymo užduoties rezultatai buvo aukštesni, negu darbo raštu įvertinimai. Lyginant su šalies rodikliais mūsų aštuntokai nėra žemoje vietoje.

Matematika 8 klasėse: mokiniai turėjo atlikti 37 matematikos užduotis. Maksimalus visų surinktų balų skaičius - 46. Džiaugiamės, kad turėjome tokių mokinių, kurie surinko 42 balus.

Istorija 8 klasėse: 13,3% aštuntokų gavo aukštesnį įvertinimą, o 8a klasės  26% mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį. Mokiniams atrodė sudėtingos klausimų formuluotės ir laiko stoka.

Visa Standartizuotų testų  analizė pateikta Mokytojų tarybos posėdyje 2013-06-20 Nr.V3-5

Mūsų mokyklos video kanalas