Švenčių kalendorius

Tikybos pamokose mokiniai IT programų pagalba kuria švenčių kalendorių.

Mūsų mokyklos video kanalas