Siurprizas anglų kalbos pamokose

Gegužės 9d. mokytoja Laura Rakauskaitė anglų kalbos pamokas vedė  kartu su viešnia iš Etiopijos. Pamokų svečias papasakojo daug įdomių faktų apie savo šalį, kalbą, kultūrą, tradicijas ir žymias vietas. Jungtinės 6-8 klasių mokinių grupės aktyviai uždavinėjo klausimus ir džiaugėsi, kad turėjo galimybę geriau pažinti tolimą šalį. Viešnia susipažino su mokykla , pabendravo su  ketvirtokais, papietavo mokyklos valgykloje...

 „Very smart students and friendly school community“ (liet.vert. „Labai protingi mokiniai ir draugiška mokyklos bendruomenė“)- tokiais žodžiais viešnia atsisveikino su mokykla.

Mūsų mokyklos video kanalas