Mokytojų keliai....

Mokslo metų pabaiga sutelkė mokytojų bendruomenę linksmai ir kūrybingai kelionei į Žagarės kraštą .

Teatralizuota mokslo metų pabaigos refleksija padovanojo naujų idėjų ir sumanymų ateinantiems...

Toks jau tas mūsų kelias...

Mūsų mokyklos video kanalas