Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

                                                Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

                                                                   direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-36/1

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 COVID – 19 VIRUSO VALDYMO TVARKA

 

Mokykloje bendrasis ugdymas  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimais:

Nr. SR-3828 „Dėl ugdymo organizavimo 2020– 2021 mokslo metais“.

Pagrindiniai reikalavimai Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje:

1. Atstumai ir apsaugos priemonės.

2. Kontaktų ribojimas ir srautų reguliavimas.

3. Mokykloje, siekiant apriboti skirtingų mokinių grupių kontaktus, pamokų vietos ir mokinių judėjimas numatytas sekančiai:

 Mokyklos   centrinis  įėjimas (I įėjimas)  skirtas  tik pradinių klasių mokiniams.

 II įėjimas  skirtas ( mokyklos vidinis kiemelis, dešinė) 5-6 klasių mokiniams.

III įėjimasskirtas (mokyklos vidinis kiemelis, kairė) 7,8 ir 10 klasių mokiniams.

 

4. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje, vadovaujantis saugos reikalavimais ir vyks sekančiai:

1. Pamoka 8.00-8.45 val. ( pertrauka 5 min.) pietauja 3-4 klasių mokiniai.

 2. Pamoka 8.50- 9.35val.( pertrauka 20 min.) pietauja 1-2 klasių mokiniai.

  3. Pamoka 9.55- 10.40 val. (pertrauka 20 min.) pietauja 5/6 klasių mokiniai.

          4. Pamoka 11.00-11.45 val. ( pertrauka 20 min.) pietauja 7,8,10 klasių mokiniai.

5. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas(37,3 C ir daugiau), nedelsiant išleidžiamas namo arba izoliuojamas. Apie tai informuojami tėvai (globėjai). Pranešama visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, grupės vadovui, soc. pedagogui. Izoliacijos patalpa parengta pirmame mokyklos aukšte (akvariumas).

6. Vykdomas mokinių ir tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo tvarką, mokinių judėjimo planus, apsaugos priemones.

7. Mokiniams, pamokų metu, draudžiama savavališkai pasišalinti iš mokyklos teritorijos.

8. Informacija skelbiama mokyklos tinklapyje https://www.senamiestismazeikiai.lt/

_________________

Mūsų mokyklos video kanalas