Mokinių, tėvelių, mokytojų, klasių auklėtojų dėmesiui!

Vaiko gerovės komisija, mokyklos soc. pedagogė Erika ir psichologė Laima skelbia prevencinių plakatų konkursą

„Aš gebu atsisakyti...“

Konkurse kviečiame dalyvauti 5 – 10 kl. mokinius. Plakatas skirtas ATPP. Formatas A3. Technika pasirenkama.

Iškalbingiausias plakatas bus atspausdintas spaustuvėje, nurodytas mokyklos logotipas, klasė ir klasės auklėtojas. Plakatai bus dalijami klasėms, miesto savivaldybės skyriams, švietimo ir kultūros įstaigoms. Darbai laukiami iki gruodžio 1 dienos,12 val. Plakatai pristatomi mokyklos psichologei Laimai.

Peržiūros: 2997
Mūsų mokyklos video kanalas