Administracija

  Virginijus Laureckis - progimnazijos vadovas.

  Jolanta Ručinskienė -  pavaduotoja ugdymui.  

  Sigita Karoblienė - pavaduotoja ugdymui.

  Daiva Žiulpienė - ūkvedė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS

VADOVO VIRGINIJAUS LAURECKIO

VEIKLŲ ATASKAITOS

Mūsų mokyklos video kanalas