Mokinių taryba 2021 - 2022 m.

Tikslai, uždaviniai:

·       formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

·       skatinti mokinių iniciatyvumą, aktyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;

·       dalyvauti mokyklos gyvenime;

·       organizuoti mokinių laisvalaikį;

·       puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes.

PIRMININKĖ Deimantė Borusaitė 8c

PAVADUOTOJA Meida Vasiliauskytė 7b

PAVADUOTOJAS, PATARĖJAS SPORTO KLAUSIMAIS Justinas Vaizgėla 8b

PAVADUOTOJA, PATARĖJAS ŠVENČIŲ KLAUSIMAIS Milda Alibajėva 8a

SEKRETORĖ Gabija Pranauskaitė 5b

IT VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ Evika Gaidamovičiutė 6d

Mūsų mokyklos video kanalas