Karjeros ugdymas

  

 

 

  Daiva Gaubienė

  Ugdymo karjerai specialistė

  (III a. 58 kabinetas)

 

Karjera– tai įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

 

Karjeros planavimo žingsniai

1.      Savęs pažinimas

2.      Profesijos pasirinkimas

3.      Mokymosi kelio pasirinkimas

4.      Darbo paieška

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

 

Ugdymo karjerai specialistė tau padės: 

  • Geriau pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsają su karjera; 
  • Rasti informaciją ir susipažinti su įvairiomis profesijomis; 
  • Sieti mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus su karjeros pasirinkimu.

 

Ugdymo karjerai specialisto svarbiausios veiklos: 

  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 
  • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones — pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis); 
  • Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai progimnazijos bendruomenei; 
  • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis; 
  • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles; 
  • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).                     
Mūsų mokyklos video kanalas