LYDERIŲ LAIKAS 3

Kaip Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje apsigyveno Lyderių laikas.

 

Projektas ,,Lyderių laikas 3‘‘ subūrė visą mokyklos mokytojų bendruomenę kaitai ir patyriminiam mokymuisi, aukštesnių mokinių ugdymo rezultatų siekimui.

Pasiekta, kad visų metodinių grupių 2019-2020 m. m. metiniuose veiklos planuose pagrindinis ir svarbiausias veiklos aspektas – patyriminis bendradarbiavimas.

Unikalaus patirtinio mokymosi modelio kūrimo metu taikyti ir išbandyti, išgryninti metodai aptarti  ir pristatyti Metodinės tarybos 2019-11-13 posėdyje ir demonstruoti metiniame LL3 renginyje  2019-11-20.

Organizuoti 9 mokykliniai renginiai ir 4 renginiai projekte dalyvaujančioms mokykloms.

,,Lyderių laiko gimtadienis‘‘ padėjo pažvelgti į mokytojų pastangas dirbti kitaip, dirbti noriai ir kolegialiai. Nuspręsta visą gerąją patirtį išanalizuoti, apibendrinti ir kolegialiai nusprendus, geriausius metodus pristatyti mokytojų bendruomenei.

Dinaminio fasilitavimo metodas stebuklingai pasitarnavo kuriant ,,Metodų aukciono‘‘ scenarijų. Beje, šį  metodą pristatė mokyklos LL3 neformaliųjų mokymosi studijų dalyvės – Aušra Gricienė, technologijų mokytoja metodininkė, Vega Raudonienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Jolanta Ručinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dinaminio fasilitavimo metodu buvo organizuotas Metodinės tarybos posėdis, jame iškeltas probleminis klausimas „Kaip originaliai suorganizuoti metodo „Mokinys mokiniui“ aukcioną ir jo pristatymą“ mokyklos ir miesto bendruomenei. Čia ir gimė būsimo renginio scenarijus, renginio dizainas, dalyvių vaidmenys aukcione, išgrynintas metodo „Mokinys mokiniui“  efektyvumas. Darbingą posėdžio nuotaiką kūrė ne tik metodinės tarybos nariai, bet ir dinaminio fasilitavimo metodo struktūra ir privalomos taisyklės bei detalės: probleminis klausimas, rūpesčių sąrašas, surinkti faktai, sprendimai ir abejonės. Visus posėdžio dalyvius sutelkė, privertė kiekvieną išsisakyti ir išgirsti, laikytis taisyklių bei priimti sprendimus mažasis pagalbininkas – kamuoliukas.

 

 

 

 

 

 

 

Didesnis susidomėjimas projektu, noru dalintis naujausiomis žiniomis, susiburti  bet kada vienoje erdvėje, rasti pačias naujausias knygas, atnešti kolegoms įdomesnių straipsnių, sėkmingų pamokų istorijų  ir tai paskelbti kolegoms - tokie motyvai padėjo  įkurti „Lyderių laiko klasę‘‘.

 

 

 

,,Gerosios patirties mainai‘‘- renginys, kuriame dar kartą reflektavome apie mokytojų bendradarbiavimo rezultatus, pristatėme naujas Metodų grupes, autorinius metodus, sėkmingąją darbo patirtį.

Visus ,,Lyderių laiko‘‘ metus mokyklos mokytojai dirbo Metodų grupėse, vedė daug integruotų pamokų, organizavo bendras veiklas, kurias studijavo ir aptarė su kolegomis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis mokiniai ir tėvai pastebėjo kitokių pamokų ir veiklų koreliacijas su ugdymo kokybe ir rezultatų augimu, su ūgtelėjusiomis mokymosi motyvacijomis.

Projekto metu mokyklos mokytojai dalyvavo Kūrybinės komandos organizuojamuose renginiuose, klausė daug Lietuvos švietimo ekspertų paskaitų, kurių mintys ir pasiūlymai tapo kasdieninių veiklų dalimi.

Mokytojų – neformaliųjų studijų dalyvių - organizuotas renginys mokyklos mokytojams ,, Pamokos studija‘‘- praktinė ugdymo tobulinimo strategija mokykloje. Radinių pristatymas‘‘, vykęs 2020-01-29 dieną, sukėlė didelį susidomėjimą, išprovokavusį operatyvų darbinių grupių susiformavimą. Kolegos išgirdo, jog labai svarbu į pamoką pasižiūrėti vaiko akimis, priimti kolegų patarimus, išgirsti vaikų nuomonę apie organizuotą pamoką ir veiklų veiksmingumą konkretiems mokiniams. Pateiktos svarbiausios „Pamokos studijos“ įžvalgos: atsiradę kokybiško bendradarbiavimo ir dalykinių pokalbių momentai, sėkmės kuriant bendrą pamokos planą, netikėtumai po mokinių  interviu, nedideli, bet džiaugsmingi pokyčiai pamokų organizavime.   ,,Pamokos studijos‘‘ metodą dar šiais mokslo metais vieningai mokytojai praktikuos savo pamokose. Išsikėlėme tikslą - 50 proc. mokytojų gebės taikyti  šį metodą, o mokinių ugdymo kokybė klasėse, kuriose gyvens „Pamokos studija“ , pakils bent dviem procentais.

 

Pati didžiausia projekto dovana mokyklai - mokytojų bendrystė, noras dirbti drąsiai ir kūrybingai, atsiradusios vidinės galios dalintis ir mokytis iš kitų.


 

Mūsų mokyklos video kanalas