MATEMATIKOS MOKYMOSI SUTRIKIMAI

Būdingi sunkumai:

  1. pagrindinių matematinių įgūdžių sunkumai(daiktų skaičiavimo, aritmetinių veiksmų atlikimo žodžiu (mintinio skaičiavimo) bei raštu ir jų užrašymo, daugybos lentelės įsiminimo sunkumai);
  2. matematinių terminų (sąvokų) pavadinimo ir suvokimo, žodžiu pateiktų užduočių užrašymo skaičiais sunkumai;
  3. skaitmenų, matematinių ženklų, skaičių, simbolių suvokimo, skaičių užrašymo sunkumai;
  4. faktų, veiksmų sekos ir sprendimo būdų, reikalingų atlikti matematikos užduotį, atsiminimo sunkumai;
  5. tekstinių uždavinių sprendimo sunkumai.

 

Sutrikimo raiška pagal amžių

Mokyklinio amžiaus vaikai:

 Klysta atlikdami aritmetinius veiksmus (sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą).

Sunkiai įgyja matematinių problemų sprendimo įgūdžių. Silpna ilgalaikė atmintis (greitai užmiršta išmoktus sprendimus).

Skurdus, netikslus matematinis žodynas. Sunkiai įsisavina matavimų sistemą.

Vengia strateginių žaidimų.

Paaugliai ir suaugusieji:

Sunkiai įvertina išlaidas, supranta sąskaitas, planuoja biudžetą.

Nesuranda skirtingų sprendimų vienai problemai.

 

Kaip padėti? Patarimai tėvams

Atkreipkite vaikų dėmesį į formas ir matematinius modelius realiame gyvenime.

*Dažnai paklauskite vaiko, ko jis mokosi matematikos pamokose.

 * Kai padedate ruošti namų darbus, paprašykite vaiko paaiškinti, kokiu būdu jis atliks  užduotį, kaip apskaičiavo, gavo atsakymą.

* Leiskite vaikui žaisti matematinius kompiuterinius žaidimus.

* Žaiskite stalo žaidimus, kuriuose reikia atlikti skaičiavimus.

*Skatinkite vaiką skaičiuoti, sekti laiką (valandas, dienas, savaites) iki ypatingo įvykio, šventės ar atostogų.

* Komentuokite ingredientų normas gamindami maistą pagal receptus. v Rinkdamiesi prekes parduotuvėje, paprašykite vaiko suskaičiuoti išlaidas.

* Skatinkite vaiką sekti arba fiksuoti mėgstamos sporto komandos rezultatus.

* Pastebėkite ir palyginkite daiktus, kuris didžiausias, aukščiausias, ilgiausias, sunkiausias, šilčiausias, brangiausias ir pan.

* Namuose naudokite įvairius matavimo įrankius ir prietaisus: liniuotę, metrą, termometrą, svarstykles, mechaninį laikrodį ir panašiai.

 

Pagal:

* Informacijos šaltiniai: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (2011 m. liepos 13 d ISAK Nr. V-1265/V-685/A1-317)

* Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos medžiagą.

Parengė: specialioji pedagogė Daiva Kaktavičiūtė.

Mūsų mokyklos video kanalas