Kad sektųsi mokykloje

Pradėjęs lankyti mokyklą, vaikas patenka į naują socialinę aplinką, susiduria su įvairiomis užduotimis ir reikalavimais. Nemaža dalis pirmokų, padedant pedagogams ir tėvams, lengvai adaptuojasi mokykloje, noriai ir sėkmingai mokosi. Dalis vaikų susiduria su įvairiais mokymosi sunkumais. Vieni dažniausiai pasitaikančių pradinėse klasėse, yra skaitymo (disleksija) ir rašymo (disgrafija) sutrikimai.

Pagrindinės disleksijų ir disgrafijų atsiradimo priežastys yra galvos smegenų zonų, dalyvaujančių rašymo ir skaitymo procesuose, nepilnavertė veikla, erdvės suvokimo sutrikimai, bei vėluojantis kalbos vystymasis. Šių vaikų mokymosi pasiekimai yra kur kas žemesni, nei jų intelektiniai sugebėjimai. Paprastai, šiems mokiniams kiti mokymosi dalykai sekasi žymiai geriau, nei skaitymas ar rašymas. Tėvai ir mokytojai dažnai kaltina tokius mokinius tingėjimu, išsiblaškymu ar nenoru mokytis. Kaskart matydamas pilną klaidų sąsiuvinį, girdėdamas kritines pastabas, vaikas pradeda jausti nepasitikėjimą savo jėgomis ir praranda norą mokytis.

Kaip atpažinti vaikus turinčius rašymo ir skaitymo sutrikimų?

Dažnai mokiniai turintys rašymo ir skaitymo sutrikimų pradeda vėliau kalbėti, jiems būdingas skurdus žodynas, gramatinės klaidos, garsų tarimo ir diferencijavimo trūkumai. Tiesioginio ryšio tarp garsų tarimo trūkumų atsispindėjimo rašte nėra nustatyta, tačiau šnekamoji kalba ir rašymas yra glaudžiai susiję.

Vienas pagrindinių požymių yra stabilios, specifinės klaidos. Mokydamiesi skaityti vaikai sunkiai įsimena raides, sukeitinėja jas pagal garsų ar grafinį raidžių (b,d) panašumą, nemoka jungti raidžių į skiemenis. Dažnai nepakankamai suprantami perskaityti žodžiai, tekstai, ilgam išlieka lėtas skaitymo tempas.

Rašymo sutrikimams būdinga: panašaus skambesio garsų sukeitimai, (skardus-duslus priebalsis, ilgas-trumpas balsis), žodžių struktūros iškraipymai, panašių raidžių sukeitimai bei gramatinės klaidos. Rašydami mokiniai sunkiai pritaiko išmoktas taisykles. Tiksliai įvertinti ar vaikas turi rašymo ar skaitymo sutrikimų, gali ugdymo įstaigoje dirbantys specialistai.

Pagalba vaikams turintiems rašymo ir skaitymo sutrikimų. Pirmiausia reikėtų įveikti esamus garsų tarimo trūkumus, mokyti kalboje skirti panašiai skambančius garsus (s-š, k-t, g-d, p-b), plėsti žodyną, formuoti taisyklingą gramatinę sandarą. Svarbu pateikti trumpus, aiškius nurodymus. Kiekviena sėkmingai atlikta užduotis leidžia vaikui pajusti sėkmę bei formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi.

 Rašymo ir skaitymo sutrikimų turintiems mokiniams naudinga, kai:

-suaugusieji stengiasi prisitaikyti prie jų darbo tempo ir sugebėjimų,

-mokymasis netrunka per ilgai (dirbama su trumpomis pertraukėlėmis),

-pastebimi vaiko pasiekimai, ugdomas mokinio pasitikėjimas savo jėgomis bei teigiamas savęs vertinimas,

-įvairiais būdais skatinamas moksleivio susidomėjimas skaitymu ir rašymu.

Rašymo ir skaitymo sutrikimų korekcija – ilgas procesas, reikalaujantis daug darbo, kantrybės ir nuoširdaus noro padėti vaikui. Sėkmingai pašalinti mokymosi sunkumus padeda glaudus šeimos, specialistų ir pedagogų bendradarbiavimas.

 

Parengta pagal LPC publikacijas.

 

Logopedė metodininkė D.Račkauskienė

Mūsų mokyklos video kanalas