Darbo užmokestis

   PATVIRTINTA

                                                                        Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                       2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.P1-2

1 priedas     

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALBYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ LĖŠŲ, DIRBANČIŲ PAGAL SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

          Pareigybės lygis/pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniai dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3,4 priedas

 

B lygis - Specialistai

4,3-8,03

4,35-8,14

4,43-8,36

4,49-8,8

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

4,30

5,00

5,5

5,5

Vyriausiasis buhalteris

5,40

5,60

8,36

8,8

Sekretorius

4,30

5,00

5,5

5,7

Informacinių technologijų specialistas

4,30

4,35

5,00

5,00

Mokytojo padėjėjas

5,50

5,50

5,50

6,00

Bibliotekininkas

5,50

5,50

5,50

6,00

C lygis –Kvalifikuoti  darbuotojai

4,0-5,83

4,03-5,94

4,06-6,16

4,08-7,7

Vyr.  virėjas

4,00

4,03

4,06

4,50

Virėjas

4,00

4,03

4,06

4,08

Vairuotojas

4,00

4,03

4,06

4,08

Elektrikas

4,00

4,03

4,06

4,08

Mokytojo padėjėjas

5,50

5,50

5,50

5,50

Mokytojo padėjėjas

4,50

6,0

6,0

6,0

D Lygis -Darbininkai

 

 

 

 

Statinių techninės  priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

MMA

MMA

MMA

MMA

Virėjas

MMA

MMA

MMA

MMA

Rūbininkas

MMA

MMA

MMA

MMA

Valytojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Virtuvės pagalbinis darbuotojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Budėtojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Lauko aplinkos tvarkytojas

MMA

MMA

MMA

MMA

 

________________

 PATVIRTINTA

                                                                     Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                     2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.P1-2

1priedas      

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALBYBĖS BIUDŽETO SKIRTŲ LĖŠŲ, DIRBANČIŲ PAGAL SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

 

          Pareigybės lygis/pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniai dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 3,4 priedas

 

A lygis - Specialistai

5,0-8,4

5,1-9,4

5,2-10,5

5,3-11,6

Mokytojo padėjėjas

5,00-8,40

5,10-9,40

5,20-10,50

5,30-11,60

Sekretorius

5,00

5,10

5,50

6,00

Informacinių technologijų specialistas

5,00

5,10

5,50

6,00

B lygis - Specialistai

4,6-8,1

4,7-8,2

4,8-8,4

4,9-8,9

Ūkvedys

5,00

5,00

5,50

6,00

Vyriausiasis buhalteris

5,40

8,20

8,40

8,90

Sekretorius

4,60

5,50

5,50

6,00

Informacinių technologijų specialistas

4,60

5,50

5,50

6,00

Mokytojo padėjėjas

5,00-8,10

5,00-8,20

5,00-8,40

6,00-8,90

Bibliotekininkas

5,50

5,50

5,50

6,00

C lygis –Kvalifikuoti  darbuotojai

4,2-5,9

4,3-6,0

4,4-6,2

4,5-7,8

Vyr.  virėjas

4,20

4,30

5,50

5,50

Virėjas

4,20

4,30

4,40

4,50

Vairuotojas

4,20

4,30

4,40

4,50

Elektrikas

4,20

4,30

5,50

5,50

Mokytojo padėjėjas

5,00-5,90

5,00-6,00

5,50-6,20

5,50-7,80

D Lygis -Darbininkai

 

 

 

 

Statinių techninės  priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

MMA

MMA

MMA

MMA

Virėjas

MMA

MMA

MMA

MMA

Rūbininkas

MMA

MMA

MMA

MMA

Valytojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Virtuvės pagalbinis darbuotojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Budėtojas

MMA

MMA

MMA

MMA

Lauko aplinkos tvarkytojas

MMA

MMA

MMA

MMA

 

________________

Mūsų mokyklos video kanalas