Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (EU) 

Direktorius

1242,50

Direktoriaus pavaduotojai

1084,53

Mokytojai

413,58

Vyr. mokytojai

465,05

Mokytojas metodininkas

497,00

Mokytojo padėjėjas

417,84

Specialiųjų poreikių pedagogas

595,52

Psichologas

621,25

Logopedė

678,41

Socialinis pedagogas

690,48

Bibliotekininkas

443,75

 

Mūsų mokyklos video kanalas