Tikslai ir uždaviniai

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2020-2021 M. M. 

VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

     Strateginis  tikslas :

                      Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias.

 

Prioritetai:

1.Kokybiška pamoka.

     2.Mokymosi motyvacijų stiprinimas.

         3.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymas

 

Metų veiklos tikslas:

                      Gebėti kūrybiškai organizuoti ir vesti pamokas ne tik tradicinėse bet ir virtualiose elektroninėse erdvėse.

 

    Metų veiklos uždaviniai

                 1.Teikti sisteminę mokymosi pagalbą mokiniams.

                 2.Siekti aukštesnių ugdymo rezultatų.

Mūsų mokyklos video kanalas