5 - 8 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5 - 8 klasėse:

 

                            Klasė                                         

Ugdymo sritys

ir dalykai

5a

5b

5c

6a

6b

6c

7a

7b

7c

8a

8b

8c

8d

Dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

5

5

5

5

5+1*

5

5

5

5

Užsienio kalba (pirmoji)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Užsienio kalba (antroji)

-

-

-

2

2+1*

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematinis ugdymas, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Matematika

4+1*

4+1*

4+1*

4+1*

4

4+1*

4

4

4

4+1*

4+1*

4+1*

4+1*

Informacinės technologijos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Gamta ir žmogus

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Biologija

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

1

1

1

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Fizika

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

2

2

Technologijos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Visuomeninis ugdymas

Istorija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Geografija

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Meninis ugdymas

Dailė

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fizinis ir sveikatos ugdymas

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gyvenimo įgūdžiai

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

26

26

26

29,5

29,5

29,5

31

31

31

30,5

30,5

30,5

30,5

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

27

27

27

30,5

30,5

30,5

31

31

31

32,5

32,5

32,5

32,5

Neformalusis vaikų švietimas (valandų skaičius per savaitę)

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

 

Mūsų mokyklos video kanalas