5 - 8 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5 - 8 klasėse:

KLASĖ

DALYKAS

 

5A

 

5B

 

5C

 

6A

 

6B

 

6C

 

7A

 

7B

 

 7C

 

7D

 

8A

 

8B

 

8C

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

1

1

1

1

1

1

1

1

 1 1

1

1

1

Lietuvių kalba  ir literatūra

5

5

5+1

5

5

5+1

5

5

5 5

5+1

5

5

Užsienio kalba (1-oji)

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

Užsienio kalba (2-oji)

-

-

-

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

Matematika

4+1

4+1

4

4+1

4+1

4

4

4

4 4

4

4+1

4+1

Gamtos mokslai

2

2

2

2

2

2

3

3

3 3

5

5

5

Informacinės technologijos

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Istorija

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

Geografija

-

-

-

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

1

1

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3

3

3

Žmogaus sauga

1

1

1

-

-

-

1

1

1 1

-

-

-

Minimalaus mokinio privalomų pam. sk.

26

26

26

29

29

29

30

30

30 30

31

31

31

Valandos skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1* 1*

1*

1*

1*

Neformalusis švietimas

1,75

1,75

1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

 

Mūsų mokyklos video kanalas