5 - 8 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5 - 8 klasėse:

KLASĖ

DALYKAS

 

5A

 

5B

 

5C

 

5D

 

6A

 

6B

 

6C

 

7A

 

7B

 

 7C

 

8A

 

8B

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 1

1

1

Lietuvių kalba  ir literatūra

5

5

5

5

5+1

5

5+1

5

5

5

5+1

5

Užsienio kalba (1-oji)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Užsienio kalba (2-oji)

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

4

4+1

4

4

4

4

4

4+1

Gamta ir žmogus

2+1

2+1

2+1

2+1

2

2

2

-

-

-

-

-

Biologija

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

1

Fizika

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

Chemija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Informacinės technologijos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Istorija

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pilietiškumo pagrindai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geografija

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Ekonomika ir verslumas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dailė

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

Žmogaus sauga

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

 

-

Minimalaus mokinio privalomų pam. sk.

26

26

26

26

29

29

29

30

30

30

30

30

Valandos skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Neformalusis švietimas

1,5

1,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

 

Mūsų mokyklos video kanalas