9 - 10 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio  ugdymo programai įgyvendinti 9-10 klasėse:

KLASĖ

DALYKAS

 

9A

9B

9 MOD.

10A

10 MOD.

DORINIS UGDYMAS

 (etika, tikyba)

1

1

 

1

 

LIETUVIŲ KALBA (gimtoji)

4

4

1

5

1

UŽSIENIO KALBA (anglų)

3

3

 

3

 

UŽSIENIO KALBA (rusų)

2

2

 

2

 

MATEMATIKA

4

4

1

3

1

GAMTA IR ŽMOGUS

-

-

 

-

 

BIOLOGIJA

1

1

 

2

 

FIZIKA

2

2

 

2

 

CHEMIJA

2

2

 

2

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

1

1

 

1

 

ISTORIJA

2

2

 

2

 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI

1

1

 

1

 

GEOGRAFIJA

2

2

 

1

 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

1

1

 

-

 

DAILĖ

1

1

 

1

 

MUZIKA

1

1

 

1

 

TECHNOLOGIJOS

1

1

 

1/2

 

KŪNO KULTŪRA

2

2

 

2

 

ŽMOGAUS SAUGA

-

-

 

1/0

 

MINIMALAUS MOKINIO PRIVALOMŲ PAM. SK.

31

31

 

31

 

VALANDOS SKIRIAMOS MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIAMS TENKINTI

1*

1*

 

1*

 

MAKSIMALUS MOKINIO PRIVALOMŲ PAM. SK.

32

32

2

32

2

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

2

2

 

3

 

 

Mūsų mokyklos video kanalas