9 - 10 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio  ugdymo programai įgyvendinti 9-10 klasėse:

KLASĖ

DALYKAS

 

9A

9 MOD.

10A

10B

10 MOD.

DORINISUGDYMAS (etika, tikyba)

1

 

1

1

 

LIETUVIŲ KALBA (gimtoji)

4

1

5

5

2

UŽSIENIO KALBA (anglų)

3

 

3

3

 

UŽSIENIO KALBA (rusų)

2

 

2

2

 

MATEMATIKA

4

1

3

3

2

GAMTA IR ŽMOGUS

-

 

-

-

 

BIOLOGIJA

1

 

2

2

 

FIZIKA

2

 

2

2

 

CHEMIJA

2

 

2

2

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

1

 

1

1

 

ISTORIJA

2

 

2

2

 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI

1

 

1

1

 

GEOGRAFIJA

2

 

1

1

 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

1

 

-

-

 

DAILĖ

1

 

1

1

 

MUZIKA

1

 

1

1

 

TECHNOLOGIJOS

1

 

½

½

 

KŪNO KULTŪRA

2

 

2

2

 

ŽMOGAUS SAUGA

-

 

1/0

1/0

 

MINIMALAUS MOKINIO PRIVALOMŲ PAM. SK.

31

 

31

31

 

VALANDOS SKIRIAMOS MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIAMS TENKINTI

1*

 

1*

1*

 

MAKSIMALUS MOKINIO PRIVALOMŲ PAM. SK.

32

4

32

32

4

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

2

 

3

3

 

 

Mūsų mokyklos video kanalas