10 klasių

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio  ugdymo programai įgyvendinti 9-10 klasėse:

KLASĖ

DALYKAS

 

10A

 

10 MOD.

DORINISUGDYMAS (etika, tikyba)

1

1

 

LIETUVIŲ KALBA (gimtoji)

5

5

1

UŽSIENIO KALBA (anglų)

3

3

 

UŽSIENIO KALBA (rusų)

2

2

 

MATEMATIKA

3

3

1

GAMTA IR ŽMOGUS

-

-

 

BIOLOGIJA

2

2

 

FIZIKA

2

2

 

CHEMIJA

2

2

 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

1

1

 

ISTORIJA

2

2

 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI

1

1

 

GEOGRAFIJA

1

1

 

EKONOMIKA IR VERSLUMAS

-

-

 

DAILĖ

1

1

 

MUZIKA

1

1

 

TECHNOLOGIJOS

½

½

 

FIZINIS UGDYMAS

2

2

 

ŽMOGAUS SAUGA

1/0

1/0

 

MINIMALAUS MOKINIO PRIVALOMŲ PAM. SK.

31

31

2

VALANDOS SKIRIAMOS MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIAMS TENKINTI

1*

1*

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

2,5

2,5

 

 

Mūsų mokyklos video kanalas