Mokinių atostogos spalio 26- lapkričio 2 dienomis

Lapkričio 3-6 dienomis nuotoliniu būdu mokosi 5-8 ir 10 klasės.

Su mokiniais susisieks klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai.

Pradinių klasių mokiniai po atostogų mokosi mokykloje.

Mūsų mokyklos video kanalas