MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO/ĮSIVERTINIMO TVARKA

Visą informaciją rasite prisegtuke.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Prisegtukuose rasite NMPP rezultataus.

Informavimas apie mokinių mokymosi sėkmingumą

Visą informaciją rasite prisegtuke. 

Mūsų mokyklos video kanalas