Mokykla

Strateginis planas

 

  Strateginį planą 2017 - 2019 metams rasite prisegtuke.

 

Attachments:
Download this file (Strateginis planas 2017-2019 m..doc)Strateginis planas 2017-2019 metams[ ]256 kB

Istorija

Senamiesčio vidurinė (buvusi 5-oji) 1980 metais buvo pastatyta Vydūno gatvėje. Anksčiau mokyklos vietoj buvo miesto stadionas. Kadangi miesto senamiestyje buvo tik viena mokykla, ji buvo perpildyta. Čia mokėsi rusų mokyklos vaikai, buvo vakarinė mokykla. Todėl antra mokykla senamiestyje buvo labai reikalinga. Daug mokinių atvažiavo iš Reivyčių gyvenvietės. Vieta mokyklai buvo parinkta neatsitiktinai. Čia buvo stadionas, todėl nereikėjo ruošti atskiro mokyklai. Stadioną miestui vėliau įrengė miesto parke.

    Senamiesčio vidurinė įsikūrusi Vydūno gatvėje. Gatvės mieste pavadintos įvairių žymių žmonių vardais. Vydūnas 1934 m. buvo atvykęs į Mažeikius. Todėl gatvė, kurioje yra mūsų mokykla, pavadinta Vydūno vardu.

 Pirmaisiais metais 5-oje vidurinėje mokėsi 1030 moksleivių, o dirbo 51 pedagogas. Sugužėjo mokytojai iš įvairių vietų: direktorius E.Eičinas ir jo žmona Regina — anglistai atvyko iš Radviliškio, dvi direktoriaus pavaduotojos — V.Bružienė ir A.Kančiauskienė — ir dar 16 mokytojų atėjo iš 1-os vidurinės mokyklos, užklasinio darbo organizatorė R.Širvinskienė ir dar 7 pedagogai atėjo iš miesto 2-os vidurinės mokyklos, dvi mokytojos atvyko iš Plungės rajono, buvo atsiųsti 7 jauni specialistai.

                               Per tą laiką kai kas pasikeitė. Nuo 1989 metų direktoriauja Janina Norvilienė. Pasikeitė keli pavaduotojai.

 1994 metais mokykla pavadinta Senamiesčio vidurine mokykla. Nuo 2004m rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine.

                             Mokykloje didelis dėmesys skiriamas menui bei savęs, kaip žmogaus, pažinimui. Siekiant užsibrėžto tikslo ir realizuojant mokyklos veiklos prioritetines kryptis, mokykloje rengiami plataus profilio ir žanrų vakarai, atliekami įvairiausi tyrimai (pažintinės, teminės, asmeninės anketos). Gyvendami ir dirbdami mokiniai, pedagogai vadovaujasi principu „Bendrauk ir bendradarbiauk“. Manau, kad kiekvienas, pabuvojęs šioje įstaigoje, supras, jog tai tikri šviesos namai. 

Vizija. Misija. Filosofija

 

VIZIJA - MODERNI DEŠIMTMETĖ MOKYKLA, GREITAI REAGUOJANTI Į VISUOMENĖS POREIKIUS, VERTYBIŲ SISTEMĄ,

FORMUOJANTI HUMANISTINĖS MORALĖS JAUNĄ ŽMOGŲ, PASIRUOŠUSĮ SIEKTI KUO AUKŠTESNIO IŠSILAVINIMO

 

MISIJA - UGDYMO PROCESO MODERNIZAVIMAS, SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS,

GEBĖJIMAS GYVENTI INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE

 

FILOSOFIJA - BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS - DIDŽIAUSIA VERTYBĖ

BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE

 

Tikslai ir uždaviniai

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos  2017-2018 m. m. veiklos prioritetai, tikslas ir uždaviniai

 

     Strateginis tikslas:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias

 

Prioritetai:

1. Kokybiška pamoka.

2. Mokymosi motyvacijų  veiklinimas.

3. Nuoseklus prevencinių programų įgyvendinimas.

 

     Metų veiklos tikslas:

Įgyvendinti mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą.

 

     Metų veiklos uždaviniai:

1.Teikti sisteminę mokymosi pagalbą mokiniams.

2.Siekti aukštesnių ugdymo rezultatų.

Mokyklos Nuostatai

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatai - prisegtuke.

Mūsų mokyklos video kanalas