Mokykla

Strateginis planas

 

 Planą rasite prisegtuke.

 

Attachments:
Download this file (strateginis planas 2020.pdf)Strateginis planas 2021-2023[ ]562 kB

Vizija. Misija. Filosofija

 

VIZIJA – įtrauki ir šiltus tarpusavio santykius kurianti progimnazija, ugdanti veržlų ir savarankišką žmogų, atsakingai ir solidariai kuriantį savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį.

 

MISIJA – rūpestingai atpažinti ir drąsinti kiekvieno mokinio kūrybines galias, siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, ugdyti pagarbą kiekvienam žmogui.

 

FILOSOFIJA – bendravimas ir bendradarbiavimas - didžiausia vertybė besikeičiančioje visuomenėje.


 

Tikslai ir uždaviniai

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 2021-2022 M. M.

VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

Strateginis  tikslas:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias.

 

Metų veiklos uždaviniai:

1. Kokybiška ir šiuolaikiška pamoka atnaujintų mokomųjų dalykų kontekstuose ugdant kompetencijas.

2. Švietimo pagalbos prieinamumas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos įgalinimas progimnazijos bendruomenėje.


 

Mokyklos Nuostatai

Mažeikių Senamiesčio progimnazijos nuostatai - prisegtuke.

Mokinių vidaus darbo tvarkos sąvadas

Informaciją rasite prisegtuke.

Mūsų mokyklos video kanalas