Administracija

 

Virginijus Laureckis - mokyklos direktorius. II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Angelė Kančauskienė - mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Jolanta Ručinskienė -  mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Daiva Žiulpienė - mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

 

Mokyklos mokytojų sąrašas

Pavardė Vardas

Mokytojo kvalifikacija

Dėstomas dalykas

Laureckis Virginijus

II vadybinė kategorija

mokyklos direktorius

 Kančauskienė Angelė

II vadybinė kategorija

mokyklos direktoriaus pavaduotoja

 Ručinskienė Jolanta

II vadybinė kategorija

mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Andersonienė Anastazija

mokytojas metodininkas

rusų kalba

Baravykas Dainius

vyr. mokytojas

technologijos

Benikienė Ilda

vyr. mokytojas

chemija

Božienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Dabulskienė Aušra

vyr. mokytojas

matematika

Dapkevičė Audinga

vyr. mokytojas

lietuvių kalba

Gaubienė Daiva mokytojas metodininkas informacinės technologijos

Gaudušienė Dalytė

mokytojas metodininkas

geografija, ekonomika ir verslumas

Gineitienė Vilija

vyr. mokytojas

pradinis ugdymas

Gricienė Aušra

mokytojas metodininkas

technologijos

Gromienė Dalia

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba

Jankauskė Kristina

vyr. mokytojas

dailė

Jautakė Lina

vyr. mokytojas

anglų kalba

Kančauskienė Angelė

vyr. mokytojas

matematika

Karoblienė Sigita

mokytojas metodininkas

fizika

Končiuvienė Sonata mokytojas metodininkas istorija, pilietiškumo pagrindai

Kazlauskienė Jurgita

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Klimienė Rita

mokytojas metodininkas

biologija, gamta ir žmogus

Kozienė Lina

mokytojas metodininkas

kūno kutūra, žmogaus sauga

Laureckis Virginijus

vyr. mokytojas

lietuvių kalba

Laureckienė Ligita mokytojas metodininkas kūno kultūra
Lavickienė Rasa mokytojo kvalifikacinė kategorija dailė

Liaučienė Dalytė

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Narmontienė Daiva

mokytojas metodininkas

istorija, pilietiškumo pagrindai

Plonienė Dalia

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Poškutė Rasa

mokytojas metodininkas

rusų kalba

Priebienė Laima

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Pūnienė Vika

vyr. mokytojas

anglų kalba

Rakauskaitė Laura

mokytojas metodininkas

anglų kalba

Raudonienė Vega

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba

Rozga Gvidas

vyr. mokytojas

kūno kutūra

Rozgienė Milda

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Ručinskienė Jolanta mokytojas metodininkas technologijos

Sedalienė Vita

vyr. mokytojas

šokis, neformalus ugdymas

Skurvydienė Rita

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba

Stančikienė Irena

mokytojas metodininkas

tikyba

Stankienė Nijolė vyr. mokytojas pradinis ugdymas

Statkienė Jovita

vyr. mokytojas

matematika

Štikelienė Diana

vyr. mokytojas

anglų kalba

Žaltauskienė Vilma

mokytojas metodininkas

etika, žmogaus sauga

Želvienė Vida

mokytojas metodininkas

matematika

 

 

Mokykloje dirbantys specialistai

Specialieji pedagogai Daiva Kaktavičiūtė ir Raimonda Stanienė.

Kai vaikui nesiseka ugdymo įstaigoje, kai reikia konsultacijų dėl galimybių gauti specialistų pagalbą, jums gali padėti specialusis pedagogas. Specialusis pedagogas atlieka vaikų pedagoginį įvertinimą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl vaikų lavinimo.Tėveliams būtų naudinga pasikonsultuoti su specialiuoju pedagogu, kai vaiko žinios ir gebėjimai  yra gerokai žemesni, nei daugumos jo bendraamžių (vaikas sunkiai susikaupia ties viena veikla, neįsisavina mokomosios medžiagos, sunkiai prisimena žodinę informaciją, viską atlieka lėčiau). Jei tėvai mano, kad jų vaiko gebėjimai silpnesni, dažnai nerimauja, o tai paveikia ir auklėjimą. Konsultacija su specialiuoju pedagogu gali padėti išsklaidyti nerimą, kartu ieškoti tinkamiausių problemos sprendimo būdų. Specialusis pedagogas pateiks rekomendacijų, patarimų, kaip galima vaikui padėti, o esant poreikiui, dirbs individualiai su jūsų vaiku mokykloje. 

Socialinis pedagogas Magdelena Želvienė.

Mokykloje gina, saugo, globoja visus vaikus. Darbo telefonas 8-443-26615

Psichologas Laima Radavičienė. 

Stiprina mokinių psichologinį atsparumą, prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padeda mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. Psichologas stebuklų nedaro, tačiau padeda juos atrasti.

Logopedė  Daiva Račkauskienė

Padeda  moksleiviams įveikti kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rašymo bei skaitymo sutrikimus. Logopedė moko vaikučius taisyklingai tarti garsus, skirti juos žodžiuose, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais bei rišliai ir nuosekliai pasakoti. Logopedė  įvertina vaiko kalbinius gebėjimusir numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus, teikia rekomendacijas tėvams apie darbą su vaikais namuose.

Mūsų mokyklos video kanalas