PASKUTINĖ METŲ PAMOKA - PROTMŪŠIS ,,KNYGA - VISADA GRETA"

Džiaugiamės dar vienu metų pabaigos akcentu - paskutinėje metų pamokoje - protmūšyje rungėsi trys gudriausių septintokų komandos. ,,Kirčiai", ,,Skaitytojai" ir ,,Mąstytojai" prisiminė fonetiką ir žodynus, ,,gliaudė" frazeologizmus ir kūrė sinonimus, švarino gimtąją kalbą nuo svetimybių ir rašė sunkiausius lietuviškus žodžius be klaidų, nepamiršo įspūdingiausių skaitytų kūrinių ir , eiliuodami ketureilį, susirungė su pačiu Sigitu Geda. Septintokai maloniai nustebino: jiems ,,Labai geras daiktas yra" ... knyga!..

,,Gražus atžalynas auga", - atsidustų Kazys Binkis.

Mūsų mokyklos video kanalas