MOKYMASIS SU ,,OLIFU" PRIEMONĖMIS - PUIKUS STARTAS Į ATEITĮ

Mūsų progimnazija įsigijo “Olifu“ priemonių, kurios  žaismingai, įtraukiančiai ugdo mokinius, lavina jų kūrybiškumą bei loginį mąstymą.  Šios kokybiškos edukacinės ugdymo priemonės išlaisvina vaizduotę ir smalsumą, padeda ugdytis mechanikos pagrindų supratimą, judėjimo ir motorinius įgūdžius, pasitikėjimą, sąžiningumą, kalbą, socialinius įgūdžius, pažintinius gebėjimus, saugios aplinkos supratimą, matematikos žinias, nuojautą ir rankų judesių koordinaciją.

Patirtis, kurią vaikai įgyja žaisdami ir mokydamiesi su Olifu priemonėmis, tampa puikiu startu į ateitį.

Mūsų mokyklos video kanalas