Etninės kultūros popietė ,,Po Kūrėjo delnu - vakar, šiandien, visados...‘‘

Lapkričio 17 dieną Viekšnių, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijų, Pavasario, Ventos, Kalnėnų, Senamiesčio progimnazijų septintokai susibūrė jaukiai bendrystei, kad pajustų etnokultūros gyvybingumą - ji yra mūsų šaknys, ji yra šaltinis, iš kurio geriame gyvybės vandenį. Susirinkę patys veikti ir tyrinėti, atrasti ir nustebti, septintokai ,,Po Kūrėjo delnu..."  jautėsi esą kūrėjai, buvo atviri ir dosnūs, juos jungė empatija, saviraiška, kūrybiškumas.

Etnokultūros tyrinėtojai sukosi Saulės ratu per penkias stoteles: ,,Skambantys muzikos instrumentai", ,,Ženklų įspaudai molyje", ,,Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai", ,,Surazgytos, sumazgytos ...mįslės", ,,Žūklė kaip gyvenimas...".

Interaktyvios veiklos skatino ieškoti ir atrasti, etnokultūrą atpažinti kaip prigimtąją.  Atpažinę ją kaip savą, septintokai gebės ateityje veikti pagal etnokodą: jie atpažins mūsų tautos kultūros siunčiamus ženklus.

Įsivertinę naujas patirtis, apmąstę popietės veiklas, išklausę kalvio Martyno pasakojimo apie geležį, bendramintės, etnokultūros sergėtojos Violenitos Juškevičiūtės minčių, skirstėmės savaitgaliui, pritardami minčiai, kad etninė kultūra yra savos kultūros sustygavimas.

Suvokta tautinė tapatybė, tautinis savitumas įgalina drąsiai žengti į modernųjį pasaulį ir neprarasti savęs kaip lietuvio.

Mūsų mokyklos video kanalas