Meninio skaitymo konkursas

Sausio 17 dieną mūsų progimnazijoje įvyko meninio skaitymo konkursas. Konkurso vertinimo komisiją papildė Merkelio Račkausko gimnazijos pirmokas, buvęs mūsų mokinys Emilis Kračus. Jis drąsino mūsų jaunuosius skaitovus ir komisijai iš dešimties dalyvių padėjo išrinkti ryškiausius atstovus į rajoninį meninio skaitymo konkursą:

Nojų Urboną, 5c

Gabrielę Lekstutytę, 7c

Gabiją Pranauskaitę, 7c

Išrinktiesiems geriausiai pavyko perteikti pasirinkto teksto grožį bei prasmę. Jie liudijo autentišką patirtį, originalią interpretaciją.

Mūsų mokyklos video kanalas