ĮPAREIGOTI LAISVĖS BŪTI ATSAKINGAIS UŽ JĄ

Mums Laisvė - apsisprendimas, esminė būties dalis. Ji įpareigoja atsakomybei už vienintelę savo Tėvynę.

Kovo 8 - ąją susirinkome švęsti Laisvės ir liudyti, jog esame drąsūs, aktyvūs, kūrybingi: žodžiu, daina, šokiu sveikinome savo šalį.

Itin prasmingai skambėjo garbės svečio, Merkelio Račkausko gimnazijos antroko Kipro Pučeko, rajoninio meninio skaitymo konkurso laureato, ištarti Romualdo Granausko žodžiai apie kalbą, apie žemaičio ištikimybę savo tarmei.

Padėkos raštai įteikti progimnazijos mokiniams - būsimiems visuomenės lyderiams: už savo mokyklos vardo garsinimą, už puikias iniciatyvas, originalias idėjas, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo atmosferos kūrimą, aktyvią lyderystę, savanorystę, už puoselėjamą meilę gamtai, pagalbą ukrainiečiams mokantis lietuvių kalbos, pastangas augti ir tobulėti, už veržlumą, atkaklumą, žingeidumą...

Toks mūsų progimnazijos mokinių atsakas į raginimą būti atsakingais už Lietuvos ateitį ir jos laisvę.

Mūsų mokyklos video kanalas