SOCIALINĖ AKCIJA ,,DAROM 2024"

Nedideli pokyčiai sudėtingoje sistemoje gali lemti akivaizdžius pokyčius. Prisimename drugio efektą!

Socialinė akcija „Darom“ – vienas tų mažų drugio suplasnojimų.

Dalyvauti šioje akcijoje, vadinasi, atlikti pilietinę pareigą.

Ši iniciatyva sutelkia visą progimnazijos bendruomenę, kad švaraus pasaulio vizija priartėtų.

Mūsų mokyklos video kanalas