Rajoninis viešo kalbėjimo renginys „Žodis kelią širdin suranda: senelių ir anūkų ryšys“

Balandžio 25 dieną mūsų progimnazijoje vyko rajoninis viešo kalbėjimo renginys

 „Žodis kelią širdin suranda: senelių ir anūkų ryšys“.

Devyni kalbėtojai nuo pirmoko iki ketvirtoko iš Kalnėnų, Ventos ir mūsų progimnazijų bei ,,Vyturio" ir ,,Žiburėlio" pradinių mokyklų pasakojo apie savo senelius ir močiutes. ,,Žodis kelią širdin surado", nes jaunieji oratoriai ,,žodžio kišenėje neieškojo", o meilės ryšys tarp anūkų ir senelių toks stiprus, nes jie daug laiko praleidžia kartu: skaito knygas, tampa pasakų herojais, prižiūri sodą, keliauja, žaidžia stalo žaidimus, žvejoja ir kartu moko atidžiau pažvelgti į žmogų, knygą, mylėti artimą ir kiekvieną gyvą padarėlį, darbą dirbti gerai ir iki galo, daina linksminti save ir artimuosius.

Nuostabūs seneliai žarsto išmintį, skuba, lekia, stato malūną, mezga, kepa, verda ir padeda savo anūkams ,,atskirti pelus nuo grūdų" - pasirinkti tikrąsias vertybes: meilę. rūpestį, pagarbą.

Mokytoja Jurgita stebuklu pavadino momentą, kai tėvai tampa seneliais. Prieš mūsų akis vėrėsi kitas stebuklas - senelių ir anūkų ryšys, apie kurį mokinukai pasakojo nuoširdžiai ir raiškiai savo gimtąja kalba, stebino drąsa ir puikiai struktūruotomis kalbomis.

Dėkojame visiems oratoriams, jų močiutėms, seneliams ir mokytojoms už puikią viešo kalbėjimo pamoką.

Mūsų mokyklos video kanalas