Vasaros stovykla prie jūros 2016


 

Kviečiame vaikus į anglų k. stovyklą


 

Diktantas

Kviečiame mokinius, mokinių tėvelius ir mokytojus vasario 27 dieną,10.45 atvykti į mokyklą ir išbandyti jėgas Nacionalinio diktanto rašyme.

Mokyklos lituanistai


 

Mokinių, tėvelių, mokytojų, klasių auklėtojų dėmesiui!

Vaiko gerovės komisija, mokyklos soc. pedagogė Erika ir psichologė Laima skelbia prevencinių plakatų konkursą

„Aš gebu atsisakyti...“

Konkurse kviečiame dalyvauti 5 – 10 kl. mokinius. Plakatas skirtas ATPP. Formatas A3. Technika pasirenkama.

Iškalbingiausias plakatas bus atspausdintas spaustuvėje, nurodytas mokyklos logotipas, klasė ir klasės auklėtojas. Plakatai bus dalijami klasėms, miesto savivaldybės skyriams, švietimo ir kultūros įstaigoms. Darbai laukiami iki gruodžio 1 dienos,12 val. Plakatai pristatomi mokyklos psichologei Laimai.


 

"Lietuvos Atgaja"

Daugiau nei dvidešimtmetį skaičiuojanti kūrybinė teatrinė vaikų ir jaunimo stovykla „Lietuvos Atgaja“ siūlo 9 – 17 metų vaikams dešimt vasaros dienų praleisti kūrybiškoje aplinkoje, kur su vaikais dirbantys vadovai – savanoriai pasitelkdami įvairius neformaliojo švietimo metodus per kūrybą, teatrą, muziką, šokį ir betarpišką bendravimą skatina vaikus domėtis Lietuvos etnokultūra, tradicijomis, istorija, kultūra, menu, geriau pažinti save ir kitus, mokytis savarankiškumo bei draugiškumo.

Kodėl turėtumėte rinktis būtent „Lietuvos Atgają“?

  • Čia – ne tik laisvalaikis, bet ir tobulėjimas;
  • Čia skatinamas ir ugdomas kūrybiškumas;
  • Čia sukuriamos visos sąlygos stovyklautojų saviraiškai;
  • Čia susipažinama su lietuviškomis tradicijomis, šokiais, dainomis ir žaidimais;
  • Čia mokomasi tolerancijos, pagarbos ir bendradarbiavimo;
  • Čia vaikai susiranda ne vieną draugą visam gyvenimui;
  • Čia dirba rūpestingi ir atsakingi vadovai, kurie skiria dėmesio kiekvienam stovyklautojui ir užmezga su juo artimą ryšį;
  • Nes čia – stovykla, kuri padės augti ir tobulėti Jūsų vaikui!

Šią vasarą „Lietuvos Atgajoje“ vyks devynios skirtingos pamainos dviejose stovyklavietėse – Smarliūnuose ir Zelvoje.

Daugiau informacijos apie stovyklą rasite interneto svetainėje www.latgaja.lt.


 

Mūsų mokyklos video kanalas