MOKYKLINIO AUTOBUSO VYKIMO GRAFIKAS

                               PATVIRTINTA

                                                                                 Mažeikių Senamiesčio progimnazijos vadovo

                                                                          2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1- 51

                                                                                                     2 priedas                                                                                                                                            

 

MOKYKLINIO  AUTOBUSO VYKIMO GRAFIKAS

 

Mokiniai vežami į mokyklą: 

Mokykla- 6.25 val. Gargždai - 6.50 val.

Urvikiai  II -7.05 val. 

Knabikai -7.15 val. Urvikiai 7.30 val.

Urvikiai -7.34 val. Urvikiai -7.35 val.

Mokykla 7.45 val.

____________________________________________

Mokiniai vežami iš mokyklos  po  šešių   pamokų:

Mokykla-  14.00 val. Urvikiai   -14.10 val.

 Urvikiai - 14.15 val.

 Urvikiai - 14.20 val.   Knabikai – 14.30 val.

Urvikiai II - 14.45 val. Žiogaičiai 14.50 val.

Sovaičiai -14.55 val.  Antanava – 15.00 val.

Gargždai- 15.15 val.

Mokykla- 15.35 val.

Mūsų mokyklos video kanalas