Tikslai ir uždaviniai

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 2023–2024 M.M.

VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

Strateginis tikslas:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias.

 

Metų veiklos uždaviniai:

                 1. Atnaujintų mokomųjų dalykų kontekstuose ugdyti kompetencijas ir siekti geresnių ugdymo rezultatų.

                 2. Kurti pasitikėjimą ir saugią aplinką mokyklos bendruomenėje.

Mūsų mokyklos video kanalas