Tikslai ir uždaviniai

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos  2019-2020 m. m. veiklos prioritetai, tikslas ir uždaviniai

 

     Strateginis tikslas:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias.

 

Prioritetai:

1. Kokybiška pamoka.

2. Mokymosi motyvacijų stiprinimas.

3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymas.

 

     Metų veiklos tikslas:

Įgyvendinti mokytojų patirtinio mokymosi modelį siekiant individualios kiekvieno mokinio pažangos.

 

     Metų veiklos uždaviniai:

1.Teikti sisteminę mokymosi pagalbą mokiniams.

2. Siekti aukštesnių ugdymo rezultatų.

Mūsų mokyklos video kanalas