Progimnazijos mokytojų sąrašas

Pavardė Vardas

Mokytojo kvalifikacija

Dėstomas dalykas

Laureckis Virginijus

 

progimnazijos vadovas

 Ručinskienė Jolanta

 

pavaduotoja ugdymui

Sigita Karoblienė   pavaduotoja ugdymui
Anužienė Greta mokytojo kvalifikacinė kategorija pradinis ugdymas

Baravykas Dainius

vyr. mokytojas

technologijos

Božienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Dabulskienė Aušra

mokytojas metodininkas

matematika

Dapkevičė Audinga

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Galinienė Sonata vyr. mokytojas šokis, istorija, muzika, neformalus ugdymas
Gaubienė Daiva mokytojas metodininkas informacinės technologijos

Gaudušienė Dalytė

mokytojas metodininkas

geografija, žmogaus sauga

Gineitienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Gricienė Aušra

mokytojas metodininkas

technologijos, gamtos mokslai

Kristina Jankauskė vyr. mokytoja dailė
Kalvaitytė Janina vyr. mokytoja rusų kalba

Karoblienė Sigita

mokytojas metodininkas

gamta ir žmogus, fizika

Rima Kesminienė mokytojas pradinis ugdymas
Končiuvienė Sonata mokytojas metodininkas

istorija

Kazlauskienė Jurgita

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Jokšienė Alma

vyr. mokytoja

 biologija, gamta ir žmogus 

Kurilavičius Artūras vyr. mokytojas informacinės technologijos
Laureckienė Ligita mokytojas metodininkas fizinis ugdymas

Liaučienė Dalytė

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Liutkuvienė Kristina vyr. mokytoja anglų kalba
Lotužienė Aksana vyr. mokytoja anglų kalba
Gražys Rokas mokytojas muzika
Melika Pakalnytė mokytojo kvalifikacinė kategorija pradinis ugdymas
Petrikienė Daiva vyr. mokytoja anglų kalba

Plonienė Dalia

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Priebienė Laima

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Pūnienė Vika

vyr. mokytojas

anglų kalba

Rakauskaitė Laura

mokytojas metodininkas

anglų kalba

Raudonienė Vega

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Raudonis Adomas mokytojas matematika, fizika, gamta ir žmogus 

Rozga Gvidas

mokytojas metodininkas

fizinis ugdymas

Skurvydienė Rita

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Stančikienė Irena

mokytojas metodininkas

dorinis ugymas (tikyba)

Stankienė Nijolė vyr. mokytojas pradinis ugdymas
Staputienė Rosita vyr. mokytojas rusų kalba

Štikelienė Diana

vyr. mokytojas

anglų kalba

Štikelienė Diana mokytojo kvalifikacinė kategorija vokiečių kalba

Želvienė Vida

mokytojas metodininkas

matematika

 

 

 
Mūsų mokyklos video kanalas