Mokyklos mokytojų sąrašas

Pavardė Vardas

Mokytojo kvalifikacija

Dėstomas dalykas

Laureckis Virginijus

II vadybinė kategorija

mokyklos direktorius

 Kančauskienė Angelė

II vadybinė kategorija

mokyklos direktoriaus pavaduotoja

 Ručinskienė Jolanta

II vadybinė kategorija

mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Andersonienė Anastazija

mokytojas metodininkas

rusų kalba

Baravykas Dainius

vyr. mokytojas

technologijos

Benikienė Ilda

vyr. mokytojas

chemija, gamta ir žmogus

Božienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Dabulskienė Aušra

vyr. mokytojas

matematika

Dapkevičė Audinga

vyr. mokytojas

lietuvių kalba ir literatūra

Galinienė Sonata vyr. mokytojas šokis, neformalus ugdymas
Gaubienė Daiva mokytojas metodininkas informacinės technologijos

Gaudušienė Dalytė

mokytojas metodininkas

geografija, ekonomika ir verslumas, žmogaus sauga

Gineitienė Vilija

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Gricienė Aušra

mokytojas metodininkas

technologijos

Gromienė Dalia

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Jautakė Lina

vyr. mokytojas

anglų kalba

Karoblienė Sigita

mokytojas metodininkas

fizika, gamta ir žmogus

Končiuvienė Sonata mokytojas metodininkas istorija, pilietiškumo pagrindai

Kazlauskienė Jurgita

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Klimienė Rita

mokytojas metodininkas

biologija, gamta ir žmogus, žmogaus sauga

 Kristinaitytė-Mamedova Audrė mokytojas metodininkas dorinis ugymas (etika)
Kurilavičius Artūras mokytojo kvalifikacinė kategorija informacinės technologijos
Laureckienė Ligita mokytojas metodininkas fizinis ugdymas
Lavickienė Rasa mokytojo kvalifikacinė kategorija dailė

Liaučienė Dalytė

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Liutkuvienė Kristina vyr. mokytoja anglų kalba

Narmontienė Daiva

mokytojas metodininkas

istorija, pilietiškumo pagrindai

Plonienė Dalia

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Poškutė Rasa

mokytojas metodininkas

rusų kalba

Priebienė Laima

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Pūnienė Vika

vyr. mokytojas

anglų kalba

Rakauskaitė Laura

mokytojas metodininkas

anglų kalba

Raudonienė Vega

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Rozga Gvidas

mokytojas metodininkas

fizinis ugdymas

Rozgienė Milda

mokytojas metodininkas

pradinis ugdymas

Skurvydienė Rita

mokytojas metodininkas

lietuvių kalba ir literatūra

Stančikienė Irena

mokytojas metodininkas

dorinis ugymas (tikyba)

Stankienė Nijolė vyr. mokytojas pradinis ugdymas

Statkienė Jovita

vyr. mokytojas

matematika

Sukurienė Zita vyr. mokytoja muzika

Štikelienė Diana

vyr. mokytojas

anglų kalba

Štikelienė Diana mokytojo kvalifikacinė kategorija vokiečių kalba

Želvienė Vida

mokytojas metodininkas

matematika

 

 

 
Mūsų mokyklos video kanalas