Atostogų grafikas

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 1 - 4 klasėse:

Ugdymo proceso pradža 09-01  

Pusmečių trukmė

Pirmasis pusmetis: 

Antrasis pusmetis:

2023-09-01 - 2024-01-23

2024-01-25 - 2024-06-011

 

Atostogos

 

Prasideda

 

Baigiasi

Rudens

2023-10-31

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos 2024-02-19 2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

2024-06-12

2024 -08-31

 

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 5 - 10 klasėse:

 

Klasės

 

5 -10

 

Ugdymo proceso pradžia

09-01

 

Trimestrų trukmė

1-asis  2023 09-01 – 11-30

2-asis 2023 12-01 – 2024 - 03-22

3-asis 2024 03-25– 06-26

Rudens atostogos

2023 -10-30 - 11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023-12-27 - 2024 - 01-05

Žiemos atostogos

 2024 02-19 - 02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

 2024 04-02- 04-05

Ugdymo proceso

pabaiga

2024 - 06-26

Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

Vasaros atostogos

 2024 06-27- 08-31

 


 
 
Mūsų mokyklos video kanalas