Atostogų grafikas

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 1 - 4 klasėse:

Ugdymo proceso pradža 09-01  

Pusmečių trukmė

Pirmasis pusmetis: 

Antrasis pusmetis:

2021-09-01 - 2022-01-21

2022-01-24 - 2022-06-09

 

Atostogos

 

Prasideda

 

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos 2022-02-14 2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros

2022-06-09

2022 -08-31

 

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 5 - 10 klasėse:

 

Klasės

 

5 -10

 

Ugdymo proceso pradžia

09-01

 

Trimestrų trukmė

1-asis  2021 09-01 – 12-03

2-asis 2021 12-06 – 2022 - 03-25

3-asis 2022 03-28– 06-23 

Rudens atostogos

2021 11-03 - 11-05

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021-12-27 - 2022 - 01-05

Žiemos atostogos

 2022 02-14 - 02-18

Pavasario (Velykų) atostogos

 2022 04-19- 04-22

Ugdymo proceso

pabaiga

2022 - 06-22

Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

Vasaros atostogos

 2022 06-23- 08-31

 


 
 
Mūsų mokyklos video kanalas