Atostogų grafikas

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 1 - 4 klasėse:

Ugdymo proceso pradža 09-01  

Pusmečių trukmė

Pirmasis pusmetis: 

Antrasis pusmetis:

2022-09-01 - 2023-01-22

2023-01-23 - 2022-06-08

 

Atostogos

 

Prasideda

 

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-05

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros

2023-06-09

2023 -08-31

 

Ugdymo periodų ir atostogų trukmė 5 - 10 klasėse:

 

Klasės

 

5 -10

 

Ugdymo proceso pradžia

09-01

 

Trimestrų trukmė

1-asis  2022 09-01 – 11-30

2-asis 2022 12-01 – 2023 - 03-19

3-asis 2023 03-20– 06-22 

Rudens atostogos

2022 -10-31 - 11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27 - 2023 - 01-06

Žiemos atostogos

 2023 02-13 - 02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

 2023 04-11- 04-14

Ugdymo proceso

pabaiga

2023 - 06-23

Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

Vasaros atostogos

 2023 06-23- 08-31

 


 
 
Mūsų mokyklos video kanalas